Przekładniki prądowe średniego napięcia


Wnętrzowe przekładniki prądowe służą do zasilania przyrządów pomiarowy lub aparatury zabezpieczeniowej w sieciach powyżej 1kV. W naszej ofercie znajdują się przekładniki czołowych polskich oraz zagranicznych producentów między innymi: ABB, Arteche, KPB Intra i wiele więcej.

Przekładniki prądowe średniego napięcia TPU


Przekładniki prądowe z rodziny TPU wykonane są w obudowie żywicznej stanowiącej zarówno izolację główną aparatu, jak również mechaniczną ochronę wnętrza przekładnika. Typ TPU oferuje szeroki zakres możliwych wykonań uwzględniających przekładniki z prądem znamionowym pierwotnym do 3200 A oraz możliwość wykonania aż sześciu rdzeni z uzwojeniami wtórnymi. Przekładniki TPU mogą być wykorzystywane zarówno do celów pomiarowych jak i do typowych aplikacji zabezpieczeniowych.

Przekładniki prądowe średniego napięcia CTS


Przekładnik typu CTS 25X jest jednofazowym przekładnikiem prądowym wnętrzowym w izolacji żywicznej przeznaczonym do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych w sieciach o napięciu znamionowym do 25 kV.
Zakres znamionowych prądów pierwotnych wynosi 5-600 A. Wartość znamionowego prądu wtórnego wynosi 5 A lub 1 A.

Przekładniki prądowe średniego napięcia AD11


Ogólna charakterystyka:
• Wymiary zgodnie z DIN 42600-8 std.
• Wyprodukowano i przetestowano zgodnie z IEC 61869-1 / 2
• Znamionowy poziom izolacji do 24 kV
• Częstotliwość 50Hz
• Znamionowy prąd strony pierwotnej (Ipr) od 5A do 2500A
• Znamionowy prąd strony wtórnej (Isr) 5 A
• Prąd zwarciowy (Ith) cieplny do 40kA x 1s
• Prąd zwarciowy (Idyn) dynamiczny do 2,5kA x Ith
• Liczba uzwojeń wtórnych 1 lub 2
• Współczynnik bezpieczeństwa ≤ 5 lub ≤ 10
• Instalacja wewnętrzna
• Zaciski strony wtórnej zgodnie z DIN
• Klasa dokładności dla pomiaru: 0,5 – 0, 5s – 0,2 – 0,2s
• Klasa dokładności dla zabezpieczenia: 5P10 – 5P20 – 5P30
Do pobrania

Przekładniki napięciowe średniego napięcia

 


Wnętrzowe przekładniki napięciowe służą do zasilania przyrządów pomiarowy lub aparatury zabezpieczeniowej w sieciach powyżej 1kV. W naszej ofercie znajdują się przekładniki czołowych polskich oraz zagranicznych producentów między innymi: ABB, Arteche, KPB Intra i wiele więcej.

Przekładniki napięciowe średniego napięcia typu UMZ

Przekładniki UMZ nie są już produkowane


Przekładniki typu UMZ służą do zasilania obwodów pomiarowych, jak i zabezpieczeniowych urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu dopuszczalnym do 24 kV i częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, separując jednocześnie aparaturę pomiarowo-zabezpieczeniową od strony wysokiego napięcia. Przystosowane są one do pracy w warunkach wnętrzowych klimatu umiarkowanego (N3) lub tropikalnego (T3)

Przekładniki napięciowe średniego napięcia typu TJC


Jednobiegunowe przekładniki napięciowe typu TJC  są jednofazowymi transformatorami małej mocy, pracującymi w warunkach zbliżonych do stanu jałowego, przetwarzającymi napięcie wejściowe (pierwotne) na napięcie wyjściowe (wtórne) przy zachowaniu odpowiednich wymagań w klasie dokładności. Uzwojenia wtórne i pierwotne oraz rdzeń są całkowicie zalane w żywicy epoksydowej, która stanowi izolację główną i obudowę przekładników. Uzwojenie pierwotne przekładników jednobiegunowych posiada jeden biegun izolowany ”A” i jeden biegun przeznaczony do uziemienia „N”.

Przekładniki napięciowe średniego napięcia typu UCI


Przekładniki napięciowe do zastosowań wnętrzowych, w obudowie żywicznej, do instalowania faza-ziemia (1 biegunowe) lub faza-faza (2 biegunowe).
ZASTOSOWANIA
› Ciężkie rozdzielnice główne średniego napięcia w izolacji powietrznej.
› Lekkie rozdzielnice dystrybucyjne średniego napięcia w izolacji powietrznej.
› Wytwarzanie energii.
› Baterie kondensatorów.
› Zasilanie dla serwisów pomocniczych lub automatyzacji dystrybucji do 3 kVA.

Przekładniki napięciowe średniego napięcia typu FD11


Ogólna charakterystyka:
• Wymiary zgodnie z DIN 42600-9 std.
• Wyprodukowano i przetestowano zgodnie z IEC 61869-1 / 3
• Znamionowy poziom izolacji do 24 kV
• Częstotliwość 50Hz
• Znamionowy współczynnik napięcia 1,2 oraz ciągły 1,9/8h
• Liczba obwodów wtórnych 2
• Znamionowe napięcie strony wtórnej:
• Uzwojenie pomiarowe: 100: √3 V
• Uzwojenie ochronne: 100: 3 V
• Instalacja wewnętrzna
• Wyprowadzenia obwodów wtórnych zgodnie z DIN
• Klasa dokładności dla pomiaru: 0,5 – 0,2
• Klasa dokładności dla zabezpieczenia: 3P-6P
Do pobrania