Wnętrzowe łączniki średniego napięcia


Wnętrzowe łączniki elektryczne używane do wyłączania prądów roboczych, o wartościach nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego. Przy pomocy rozłącznika (a także odłącznika) można zamknąć, bądź otworzyć obwód zasilający.

Wnętrzowe rozłączniki średniego napięcia typu NAL, NALF


Rozłączniki z rodziny NAL cechują się zwartą, modułową konstrukcją i szeroką funkcjonalnością. Dzięki unikatowemu systemowi gaszenia łuku elektrycznego i wysokiej zdolności łączeniowej, stanowią one atrakcyjne rozwiązanie jako główny element wyłączeniowy dla aplikacji w rozdzielnicach zamkniętych, jak i stacjach transformatorowych. W połączeniu z wkładkami bezpiecznikowymi CEF i CMF, rozłączniki NALF zapewniają kontrolę nad pełnym zakresem prądów przeciążeniowych i zwarciowych

Wnętrzowe rozłączniki średniego napięcia typu OM, OMB


Rozłączniki wnętrzowe typu OM i zestawy rozłączników z bezpiecznikami typu OMB przewidziane są do stosowania we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie od 7,2 do 24kV. Przeznaczone są do załączania i wyłączania prądów nie przekraczających ich znamionowego prądu ciągłego. Rozłączniki z bezpiecznikami typu OMB dzięki współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi mają dodatkowo zdolność wyłączania i równoczesnego ograniczania prądów zwarciowych. Do współpracy z rozłącznikami OMB przewidziane są wkładki bezpiecznikowe takich producentów jak: ETI-POLAM, SIBA, EFEN, ABB.
W stanie otwarcia rozłączniki stwarzają bezpieczną przerwę izolacyjną w powietrzu, przez co spełniają odnośne wymagania norm dla odłączników.