Odłączniki średniego napięcia


Odłączniki średniego napięcia używane do wyłączania prądów roboczych, o wartościach nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego. Przy pomocy rozłącznika (a także odłącznika) można zamknąć, bądź otworzyć obwód zasilający.

Wnętrzowe odłącznik średniego napięcia typu OW, OWD


Odłączniki wnętrzowe typu OWD i OWIII są przeznaczone do otwierania i zamykania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym. W położeniu otwartym stwarzają w obwodzie widoczną i bezpieczną przerwę izolacyjną, która odcina od napięcia obwód po stronie odpływu energii elektrycznej. Są przystosowane do pracy w położeniu pionowym lub poziomym i dostępne w wykonaniu jedno-, dwu- i trójbiegunowym, w zależności od typu aparatu. Oferujemy szeroką gamę odłączników wnętrzowych w zakresie następujących danych elektrycznych:
Napięcie znamionowe: 1,2–36 kV.
Prąd znamionowy: 630–4000 A.
Wytrzymałość zwarciowa 1 s do 80 kA.

Napowietrzne odłączniki średniego napięcia typu ON


Odłączniki napowietrzne jedno- i trójbiegunowe są przeznaczone do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których nie płynie prąd, w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych prądu przemiennego. W położeniu otwartym stwarzają w obwodzie widoczną i bezpieczna przerwę izolacyjną, która odcina od napięcia obwód po stronie odpływu energii elektrycznej.
Nabudowane na odłącznikach uziemniki są przeznaczone do zwierania i uziemiania sieci odłączonej uprzednio od napięcia.