Ograniczniki przepięć PEXLIM R


Ogranicznik przepięć PEXLIM R są stosowane do ochrony rozdzielnic, transformatorów i urządzeń w systemach wysokich napięć od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Są stosowane kiedy wymagania co do wielkości wyładowania, wytrzymałości energetycznej i zanieczyszczenia są umiarkowane. Doskonałe tam gdzie wymaga się małej wagi, zmniejszonych odległości, odporności mechanicznej, elastyczności montażu i bezpieczeństwa obsługi. PEXLIM R jest jednym z głównych elementów koncepcji – PEXLINK™ do ochrony linii przesyłowych

Ogranicznik przepięć PROXAR IIN AC

 


Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IIN AC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony przepięciowej sieci energetycznych prądu przemiennego przed wielokrotnymi udarami piorunowymi lub łączeniowymi. Przeznaczony jest również do wszystkich wymagań specjalnych.

Ograniczniki są przystosowane do pracy w warunkach napowietrznych i wnętrzowych klimatu umiarkowanego i tropikalnego na wysokości do 1000 m n.p.m.. Możliwość instalowania od pozycji poziomej do pionowej jak również podwieszanej i odwróconej.