Ograniczniki przepięć POLIM D


Ograniczniki przepięć serii POLIM są produkowane w obudowach izolacyj nych z polimerów silikonowych, które są bardzo odporne na wpływ wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i szczególnie trudnych zewnętrznych warunków pracy (słona woda, piasek, kurz, zanieczyszczenia przemysłowe). Odporność na procesy starzeniowe wywołane wpływem tych niekorzystnych warunków pracy została potwierdzona w specjalnych próbach i eksploatacji, np. próbach przyspieszonego starzenia w środowisku z sztucznie symulowanymi warunkami zewnętrznymi (w cyklu 5000 godzin), przeprowadzonych zgodnie z projektem IEC TC 37, WG 4. Ograniczniki typu POLIM-D są produkowane zarówno w obudowach o normalnej drodze upływu, jak i o zwiększonej drodze upływu, do pracy w szczególnie ciężkich warunkach zabrudzeniowych. Dane, które zostały zamieszczone w katalogach, należy rozumieć jako wartości gwarantowane, zgodnie z normami IEC i odpowiednio ANSI. Na życzenie klienta możliwe jest zaoferowanie innych od tu przedstawionych, znormalizowanych wielkości danych technicznych

Ograniczniki przepięć PROXAR-IN AC


Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IN AC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony przepięciowejsieci energetycznych prądu przemiennego przed wielokrotnymi udarami piorunowymi lub łączeniowymi.

 • Wysoka skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej
 • Bardzo duża wytrzymałość energetyczna –dzięki odpowiedniejzdolność pochłaniania energii
 • Stabilność parametrów elektrycznych nawet po absorpcji wielokrotnych udarów
 • Przystosowany do pracy w warunkach zabrudzeniowych
 • Duża odporność na uszkodzenia pod wpływem czynników zewnętrznych
 • Duża wytrzymałość zwarciowa
 • Wysoka trwałość i niezawodność eksploatacyjna w różnych warunkach środowiskowych
 • Odporność na wstrząsy i wibracje-Łatwy montaż i bezobsługowa eksploatacja
 • Niewielka waga
 • Łatwy transport i przechowywanie

Ograniczniki przepięć POLIM I


Ograniczniki przepięć POLIM-I są produkowane w polimerowej osłonie silikonowej. Silikon, w porównaniu do innych materiałów polimerowych, ma najwyższą odporność na zabrudzenia, szczególnie w warunkach ostrych zabrudzeń (sól, woda, piasek, zanieczyszczenia przemysłowe). Zachowanie starzeniowe zostało wykazane w badaniach i w działaniu, na przykład w próbie przyspieszonego starzenia pod wpływem warunków atmosferycznych zgodnie z IEC TC 37, WG4 (Cykl 5000 h). Ograniczniki POLIM-I ze zdolnością pochłaniania energii 5,5 kJ/kV Uc są ogranicznikami przepięć najwyższej klasy, a ich cechą charakterystyczną jest wytrzymałość wyższych naprężeń, tak że mogą być zastosowane do specjalnych wymagań,
w lokomotywach i pojazdach szynowych.

Zalety

 • Niski poziom ochrony
 • Duża zdolność pochłaniania energii
 • Długa strefa ochrony
 • Stabilne właściwości
 • Odporność na starzenie
 • Odporność na zabrudzenia
 • Bezodpryskowa osłona
 • Produkt bezobsługowy
 • Bardzo duża wytrzymałość wspornika i wytrzymałość na skręcanie
 • Odporność na wstrząs i wibracje

Ograniczniki przepięć POLIM S


Ograniczniki przepięć POLIM-S są produkowane w polimerowej osłonie silikonowej. Silikon, w porównaniu do innych materiałów polimerowych, ma najwyższą odporność na zabrudzenia, szczególnie w warunkach ostrych zabrudzeń (sól, woda, piasek, zanieczyszczenia przemysłowe). Zachowanie starzeniowe zostało wykazane w badaniach i w działaniu, na przykład w próbie przyspieszonego starzenia pod wpływem warunków atmosferycznych zgodnie z IEC TC 37, WG4 (Cykl 5000 h).
Ograniczniki POLIM-S ze zdolnością pochłaniania energii 9,0 kJ/kV Uc są ogranicznikami przepięć najwyższej klasy, a ich cechą charakterystyczną jest wytrzymałość wyższych naprężeń, odpowiadających klasie 3 IEC oraz „klasie stacyjnej” według ANSI. Te ograniczniki są stosowane do specjalnych wymagań, na przykład: ważne podstacje, regiony o wyższych zakłóceniach elektrycznych lub w lokomotywach i pojazdach szynowych. Ogranicznik przepięć POLIM-S jest również używany do ochrony wyłączników generatorów.

Zalety:

 • Niski poziom ochrony
 • Duża zdolność pochłaniania energii
 • Długa strefa ochrony
 • Stabilne właściwości
 • Odporność na starzenie
 • Odporność na zabrudzenia
 • Bezodpryskowa osłona
 • Produkt bezobsługowy