Wyłączniki próżniowe średniego napięcia


Trójfazowe wyłączniki próżniowe średniego napięcia przeznaczone są do łączenia prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe 12kV, 17,5kV, 24kV oraz 36kV.
Wyłączniki służą do załączania i wyłączania prądów pod obciążeniem oraz w warunkach zwarciowych i mogą być stosowane w rozdzielnicach przeznaczonych do pracy w zakładach górniczych, przemysłowych i elektrowniach. Mogą pracować w miejscach o wymaganej dużej częstości łączeń i dużej niezawodności działania jak również w obwodach wymagających samoczynnego ponownego załączenia.

Wyłączniki próżniowe średniego napięcia VD4


Trójfazowe wyłączniki próżniowy średniego napięcia przeznaczone są do łączenia prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe 12kV, 17,5kV, 24kV oraz 36kV.
Wyłączniki służą do załączania i wyłączania prądów pod obciążeniem oraz w warunkach zwarciowych i mogą być stosowane w rozdzielnicach przeznaczonych do pracy w zakładach górniczych, przemysłowych i elektrowniach. Mogą pracować w miejscach o wymaganej dużej częstości łączeń i dużej niezawodności działania jak również w obwodach wymagających samoczynnego ponownego załączenia.