Napowietrzne przekładniki prądowe niskiego napięcia

 


Napowietrzne przekładniki prądowe służą do zasilania obwodów prądowych w układach pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,72 kV i częstotliwości znamionowej 50 Hz.

Przekładniki są wykonywane na zakres prądów pierwotnych od 75 A do 1000 A oraz prąd wtórny 5 A. Zastosowaniem przekładników są układy bilansu mocy, wykorzystujące przekładnik do pomiaru prądu po stronie niskiego napięcia transformatora. Wymiary przekładnika są dostosowane do rozmiarów przepustów niskiego napięcia i odległości pomiędzy nimi. Klasa i moc są podawane na końcach przewodów