Napowietrzne przekładniki prądowe


Napowietrzne przekładniki prądowe przeznaczone są do pracy w warunkach zewnętrznych. Gdzie powietrze może być zanieczyszczone przez kurz, dym, gazy korozyjne, opary oraz sol. Przekładniki przeznaczone są do pracy w temperaturze otoczenia pomiędzy –60°C i +55°C. Średnia wartość temperatury otoczenia, mierzona w okresie 24 godzin, nie powinna przekraczać 35°C

Napowietrzne przekładniki typu TPO


Przekładniki TPO 6x.xx są zaprojektowane w wersjach z pojedynczym uzwojeniem lub kilkoma uzwojeniami. Jedną przekładnią transformatora oraz, w razie potrzeby, możliwością przełączania po stronie pierwotnej lub wtórnej. Liczba uzwojeń wtórnych waha się od 4 (standardowo są to 2 uzwojenia wtórne), w zależności od kombinacji parametrów technicznych (takich jak klasa dokładności, prąd zwarciowy, przeciążalność obwodu prądowego).