Napowietrzne rozłączniki średniego napięcia


Napowietrzne rozłączniki używane do wyłączania prądów roboczych, o wartościach nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego. Przy pomocy rozłącznika (a także odłącznika) można zamknąć, bądź otworzyć obwód zasilający.

 

 

Napowietrzne rozłączniki średniego napięcia typu RN, RUN


Łączniki są aparatami trójbiegunowymi o wspólnym napędzie. Każdy biegun wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze – stały i  ruchomy. Łączniki wyposażone mogą być w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych w osłonie z gumy HTV. Do izolatorów przytwierdzone są uchwyty z zespołami styków głównych. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez cynowanie. Konstrukcja styków umożliwia ich samonaprowadzanie oraz zapewnia  dużą powierzchnię przylegania i siłę docisku.

Aparaty standardowo wyposażone są w zaciski prądowe które umożliwiają przyłącze linii napowietrznej przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 – 95 mm (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120, 185 mm.), ale informacja musi być podana na etapie składania zamówienia, lub zapytania ofertowego. Dodatkowo aparaty z uziemnikami są wyposażone w elastyczny styk, który przejmuje skutki zginania przewodu na ruchomym biegunie aparatu.

Napowietrzne rozłączniki średniego napięcia typu NPS


NPS to wiele lat doświadczeń w eksploatacji oraz instalacje w prawie każdym miejscu na świecie. Możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych oraz różnych układach sieci średniego napięcia. Dodatkowo rozłączniki mogą być manewrowane zarówno ręcznie, jak i elektrycznie (np. zdalnie), co sprawia, że istnieje możliwość realizacji funkcji łącznika sekcyjnego w sieci dystrybucyjnej. Biorąc pod uwagę ww. cechy można stwierdzić, że rozłączniki NPS są kluczowym elementem rozwoju sieci inteligentnych.
NPS to:
– wersje o różnej zdolności wyłączania prądu znamionowego 25–630 A,
– różne konfiguracje z manewrowaniem ręcznym oraz elektrycznym – lokalnie lub zdalnie,
– szeroka gama dodatkowego wyposażenia w zależności od potrzeb w miejscu instalowania.
Do pobrania