Rozszerzyliśmy ofertę o przekładniki polskiego producenta Firmę TESAR Polska.
Do naszego asortymentu dołączają przekładniki prądowe standard DIN o symbolu AD11

 • Wymiary zgodnie z DIN 42600-8 std.
 • Wyprodukowano i przetestowano zgodnie z IEC 61869-1 / 2
 • Znamionowy poziom izolacji do 24 kV
 • Częstotliwość 50Hz
 • Znamionowy prąd strony pierwotnej (Ipr) od 5A do 2500A
 • Znamionowy prąd strony wtórnej (Isr) 5 A
 • Prąd zwarciowy (Ith) cieplny do 40kA x 1s
 • Prąd zwarciowy (Idyn) dynamiczny do 2,5kA x Ith
 • Liczba uzwojeń wtórnych 1 lub 2
 • Współczynnik bezpieczeństwa ≤ 5 lub ≤ 10
 • Instalacja wewnętrzna
 • Zaciski strony wtórnej zgodnie z DIN
 • Klasa dokładności dla pomiaru: 0,5 – 0, 5s – 0,2 – 0,2s
 • Klasa dokładności dla zabezpieczenia: 5P10 – 5P20 – 5P30

Oraz przekładniki napięciowe standard DIN L-N

 • Wymiary zgodnie z DIN 42600-9 std.
 • Wyprodukowano i przetestowano zgodnie z IEC 61869-1 / 3
 • Znamionowy poziom izolacji do 24 kV
 • Częstotliwość 50Hz
 • Znamionowy współczynnik napięcia 1,2 oraz ciągły 1,9/8h
 • Liczba obwodów wtórnych 2
 • Znamionowe napięcie strony wtórnej:
 • Uzwojenie pomiarowe: 100: √3 V
 • Uzwojenie ochronne: 100: 3 V
 • Instalacja wewnętrzna
 • Wyprowadzenia obwodów wtórnych zgodnie z DIN
 • Klasa dokładności dla pomiaru: 0,5 – 0,2
 • Klasa dokładności dla zabezpieczenia: 3P-6P