OFERTA SPECJALNA ! POLIM D 18 05

Tylko u nas ograniczniki POLIM D 18-05 dostępne „od ręki” w specjalnie obniżonych cenach.

Ogranicznik przepięć POLIM D 18-05

 SUPER CENA, DOSTĘPNE „OD  RĘKI”

POLIM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym najnowszej rodziny ograniczników przepięć produkcji ABB Hochspannungstechnik AG ze Szwajcarii. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z warystorami z tlenków metali spełniają najwyższe standardy jakościowe. Aparaty te zostały skonstruowane w oparciu o długoletnie doświadczenie z ogranicznikami w osłonach polimerowych typu MWK/MVK i stanowią przez to najbardziej odpowiedni produkt „jutra” dla ochrony przeciwprzepięciowej.

Oferta ważna od 18.11.2019 do wyczerpania zapasów.

  • Dostępność: 850szt

Zadzwoń i zamów: 17 864 10 11

Ograniczniki Przepięć POLIM D

 


Ograniczniki serii POLIM są produkowane w obudowach izolacyj nych z polimerów silikonowych, które są bardzo odporne na wpływ wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i szczególnie trudnych zewnętrznych warunków pracy (słona woda, piasek, kurz oraz zanieczyszczenia przemysłowe). Odporność na procesy starzeniowe wywołane wpływem tych niekorzystnych warunków pracy została potwierdzona w specjalnych próbach i eksploatacji, np. próbach przyspieszonego starzenia w środowisku z sztucznie symulowanymi warunkami zewnętrznymi (w cyklu 5000 godzin), przeprowadzonych zgodnie z projektem IEC TC 37, WG 4.

Budowa

Ograniczniki typu POLIM-D są produkowane zarówno w obudowach o normalnej drodze upływu, jak i o zwiększonej drodze upływu, do pracy w szczególnie ciężkich warunkach zabrudzeniowych. Dane, które zostały zamieszczone w katalogach, należy rozumieć jako wartości gwarantowane, zgodnie z normami IEC i odpowiednio ANSI. Na życzenie klienta możliwe jest zaoferowanie innych od tu przedstawionych, znormalizowanych wielkości danych technicznych.

Warystory (z tlenków metali) mają bardzo nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową. Przy roboczym napięciu płynie w przeważającej mierze pojemnościowy prąd o wartości poniżej jednego miliampera. Każdy wzrost napięcia prowadzi do natychmiastowego i silnego wzrostu prądu w warystorze, przez co zostaje natychmiast ograniczony dalszy wzrost napięcia na ograniczniku. Gdy prze-pięcie zanika ogranicznik wraca bezzwłocznie do jego zasadniczo nieprzewodzącego stanu.

Główne dane techniczne
Dla napięć sieci do: 36 kV
Napięcia trwałej pracy do: 36 kV
Znamionowy prąd wyładowczy(wartość szczytowa) 8/20 μs: 10 kA
Graniczny prąd wyładowczy(wartość szczytowa) 4/10 μs: 100 kA
Wytrzymałość na udar prądowy długotrwały(wartość szczytowa): 250 A, 2000 μs
Częstotliwość do: 62 Hz
Klasa rozładowania linii zgodnie z PN-EN 60099-4: 1
Typ zgodnie z
IEEE (ANSI) C 62.11 Rozdzielczy, dużej trwałości
Zdolność pochłaniania energii w próbie działania przy granicznym prądzie wyładowczym. 3,6 kJ/kV Uc
Wytrzymałość zwarciowa: 20 kA/0,2 s
Obciążenia mechaniczne
moment zginający MPSL: 200 Nm
moment skręcający: 50 Nm
siła zrywająca: 625 N